Mediácio és pereskedés

Mediácio és pereskedés

A mediálás előnyei a pereskedéshez képest

Pereskedés Mediálás
A nyilvánosság előtt zajlik a per.Bizalmassági szempontMindaz, ami a mediálás során elhangzik, zárt körben marad. A mediátor – akár az orvos vagy az ügyvéd – a felek összes üzleti titkát köteles megőrizni. A mediátort perbe tanúként megidéztetni nem lehet. Ha valamelyik fél mégis megtenné, a mediátor megtagadja a vallomástételt azokról a tényekről, amelyekről a mediálás során szerzett tudomást.
A bírósági eljárás a nyilvánosság előtt zajlik. A szomszédok, ismerősök is tudomást szerezhetnek róla.
A hosszan tartó per, ha a média tudósít róla, rossz színben tünteti fel a vállalatot a közvélemény előtt. A perről szóló híreknek csak a versenytársak örülnek, akik egyben igyekeznek kihasználni a perlekedő fél helyzetét, és piaci pozíciókat elhódítani tőle.
Teljes diszkrécióA mediálás a nyilvánosság teljes kizárásával történik, így a közvélemény és a versenytársak nem értesülnek sem a jogvitáról, sem annak kimeneteléről.
A bíróság állapítja meg a határidőket, csak nagyon ritkán véve figyelembe a felek vagy ügyvédeik elfoglaltságait. A kitűzött határnapon várakozni kell a folyóson, míg az adott ügy sorra kerül, akár az egész nap is rámehet erre.Komfort faktorA találkozások ideje közös megegyezéssel kerül megállapításra, normál körülmények között várakozni nem kell, kellemes környezetben lehet beszélgetni.
A bírósági eljárás hosszú évekig is elhúzódhat.
IdőtényezőA mediálás körültekintő és szakszerű döntés-előkészítés után biztosítja a jogvita gyors egy-két hónapon belüli – lezárásának lehetőségét.
Sok tényező befolyásolja, és függ a per hosszától.KöltségtényezőSokkal kisebb lehet.
A bíróság elé kerülő jogvitát a keresetlevél kézbesítését követően már nem a peres felek, hanem a bíróság irányítja.A felek kontrolljaAz eljárás végig a jogvitában érintett felek ellenőrzése alatt marad, semmi olyasmi nem történik, amivel az összes érintett fél ne értene egyet.
A sok évig tartó pereskedés végén a legjobb esetben is csak az egyik fél hagyja el elégedetten a bíróság épületét, gyakoribb azonban, hogy az esetek túlnyomó részében mindkét fél elégedetlen a bíróság ítéletével.(Nyer-Veszít vagy Veszít-Veszít esetek)
Abraham Lincoln idézet: „Kerüld a pereskedést. Törekedj a kompromisszumra a szomszédokkal, amikor csak lehetséges. Mutass rá, hogy ha papíron nyer is, ténylegesen vesztes, költségekben, időben és kiadásokban. Az ügyvédnek, mint békéltető félnek nagyobb lehetőségei vannak a jó ügy megteremtéséhez.”
ElégedettségEgyezség nem jöhet létre a résztvevők egyetértése nélkül. Ez garantálja, hogy a mediálás eredményeként létrejövő egyezség a jogvita minden résztvevőjének sikert és elégedettséget nyújt. (Nyer-nyer esetek)
A per több éves időtartama miatt nagy a bizonytalansági faktor.Bizonytalansági tényezőA mediálás gyorsasága következtében rövid idő alatt pénzügyileg tiszta helyzet keletkezik mindkét fél számára.
A másik fél kérésére a bíróság zárolhat egyes pénzeszközöket vagy javakat.Pénzeszközök lekötéseMinthogy a mediálás legfeljebb néhány hónapot vesz igénybe, az eljárás nem köti le egyik fél pénzeszközeit sem.
A sok évig tartó pereskedés, és a vele együtt járó harc nyomán a peres felek közt az esetek túlnyomó többségében visszafordíthatatlanul megromlik a viszony, az üzleti kapcsolatok a per után általában nem folytathatók.Per vagy üzletA mediálás gyors, a két fél egymással kölcsönös empátiájára is alapozott egyezséget eredményez, és ez megteremti az alapjait annak, hogy a két cég közt fennmaradjon a jó viszony.