Gyakran ismétlődő kérdések

Gyakran ismétlődő kérdések

  1. Vajon számomra előnyös döntést fog-e hozni a mediátor?

A mediátor semmilyen döntést nem hoz, viszont bármilyen döntés születik, az csakis az Ön akaratával megegyezően történik. A mediátor pártatlan, az ügyben nem lehet semmilyen érdekeltsége, nem képviseli az őt először megkereső felet, ezért is van az, hogy általában (ellenkező egyezség hiányában) a mediátori honorárium egyenlő arányban kettéoszlik a 2 fél között. 

  1. Felkereshetem a mediátort, ha csak én szeretném megpróbálni a mediálást?

Természetesen. A másik féllel a mediátor veszi fel a kapcsolatot, ő hívja meg az eljárásba, ő tájékoztatja az eljárás mibenlétéről. Ennek a próbálkozásnak a költsége minimális, mely eltörpül a potenciális előnyök mellett.

  1. Felkereshetem a mediátort, ha már folyik a per?

Igen, ha már javában folyik a per, akkor is fel lehet keresni a mediátort. A per felfüggesztődik a mediálás idejére(max. 3+6 hónap), és bélyegilleték befizetése nélkül újraindítható.

  1. Mi történik a bíróságnak befizetett bélyegilletékkel (taxa de timbru), ha mediátorhoz fordulok?

Ha a két fél egyezségre jut, a bíróság, a fél kérésére, elrendeli a bélyegilleték visszafizetését.

  1. Válni szeretnék. Hasznos lehet számomra a mediátor?

Az előző szabályozással ellentétben, az új, 2011. okt.1-től érvénybe lép? Polgári Törvénykönyv abban az esetben is megengedi akár a közjegyz? el?tt is a megegyzéses válást, ha a feleknek kiskorú gyerekei vannak. Ehhez viszont az szükséges, hogy a felek között egyetértés legyen minden járulékos kérdést illetően (a házasság után viselt név, a szülői hatalom gyakorlásának részletei, a gyerekek lakhelyének megválasztása a válás utánra, a kapcsolattartás a szülő és a nem nála elhelyezett gyerek között, a gyerek költségeihez való szülői hozzájárulás stb ), ennek az egyezségnek az elérésében nagyon nagy segítséget nyújthat egy bizalmas, kényelmes, diszkrét mediálási eljárás.