Az irodáról

Az irodáról

Az iroda célkitűzései
 
        Az iroda prioritása minőségi ügyvédi szolgáltatás nyújtása.
        A jogi személyeknek nyújtható szolgáltatások széles körűek, kezdve a jogi személyek létrehozásától, a szükséges iratok ügyvédi ellenjegyzésével, a Cégbírósághoz történő bejegyzéssel, egészen a munkajog, kereskedelmi jog, szellemi tulajdonjog területén nyújtott tanácsadásig és a bíróságok előtti képviseletig.
        A természetes személyeknek főleg a családjog, válás,, örökség, ingatlan adás-vétel, vagy egyéb szerződések terén tud segítséget nyújtani, vagy ügyvédként segédkezni a mediációs eljárásokban.
        Az Iroda célkitűzése, hogy a megbízhatóság jegyében, pontos és korrekt együttműködés keretében, sikerorientált szemlélettel teljesítse megbízásait, célja az ügyfelek elégedettsége és a jogviták megnyugtató lezárása.
        A Kopacz-Madarász Kinga Ügyvédi Iroda a polgári, gazdasági-társasági, munka- és szellemi tulajdonjogkörében látja el munkáját, így különösen a gazdasági élet és a magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések és egyéb okiratok véleményezésével és szerkesztésével, gazdasági élet szereplőinek állandó jogi képviseletével, gazdasági társaságok alapítási és változásbejegyzési eljárásával,  alapítványok, egyesületek alakításásával és képviseletével, peres eljárásokban jogi képviselettel, társasházak alapításával foglalkozik.

Online adminisztráció

        Az elektronikai eszközök használata gördülékenyebbé és hatékonyabbá teszi a kliens-ügyvéd kapcsolatot, ezért, amennyiben erre igény van az ügyfél részéről, bizonyos előkészítő iratokat, szerződés tervezeteket, jelentéseket és értesítéseket e-mailben lehet elküldeni az ügyfélnek, szükség esetén a Változások Követése funkció használatával is.

Az ügyvédi szakmáról

        A szakma gyakorlása közben az ügyvéd független és csak a törvénynek, a szakmai statútumnak és az etikai kódexnek van alárendelve. A közintézményeknek és hatóságoknak, egyéb jogi és természetes személyeknek tilos az ügyvédet bármiféle korlátozásnak, nyomásnak, megszorításnak, vagy megfélemlítésnek alávetni. Az ügyvéd szabadságát és függetlenségét a törvény garantálja.
        Az ügyvéd az emberi jogok, szabadságok és érdekek előmozdítója és védője. A jogállamiságon és a demokratikus értékeken alapuló társadalomban az ügyvédnek fontos szerepe van. Nélkülözhetetlen része az igazságszolgáltatásnak és szereplőinek. Ügyfelének egyenlő mértékben  tanácsadója és védője.
        Az ügyvédnek joga van, hogy a jogi és természetes személyeket a bíróságok, a közintézmények és hatóságok és egyéb természetes vagy jogi személy előtt asszisztálja vagy képviselje az eljárásban, akiknek kötelezettsége, hogy a törvény feltételei szerint biztosítsák az ügyvéd zavartalan munkavégzését.
        A védekezési jog gyakorlása által az ügyvédnek joga és kötelezettsége, hogy kitartson a szabad igazságszolgáltatáshoz fordulás, az ésszerű időtartamú és  méltányos eljárás mellett.
        A szakmai titoktartás abszolút és időben nem korlátozott. Az ügyvéd összes tevékenységre kiterjed. A szakmai titoktartás az ügyvéd alkalmazottaira, és azokra a személyekre is vonatkozik, akikkel az ügyvéd együttműködik munkájának végzése közben. Az ügyvédi titoktartás biztosítása érdekében az ügyvéd szakmai iratai sérthetetlenek. Az ügyvéd megmotozását vagy lakása, illetve irodája átkutatását csakis ügyész végezheti a törvényes feltételek betartásával kiadott engedély alapján.
        Bármely személynek joga van a szabad ügyvédválasztáshoz.
        Az ügyfél- ügyvéd kapcsolat őszinteségen, becsületességen, korrektségen, lojalitáson és titoktartáson alapszik.